"Dostrzec talent i rozwijać potencjał!"
słuchać
wspierać
rozumieć
wymagać

Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako pro?laktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

  Arkusz aplikacyjny projektu "Wychować człowieka mądrego"

Tutoring w szkole - prezentacja